Vroeggeboren: wanneer is een baby prematuur?

Home » Vroeggeboren: wanneer is een baby prematuur?

Van alle geboortes in Nederland is ongeveer 7,3% van de kinderen te vroeg geboren. Van dit percentage is zelfs een klein gedeelte veel te vroeg geboren, namelijk voor de 32ste week van de zwangerschap.

Als een kind zo vroeg wordt geboren kan dat grote nadelen met zich meebrengen. Naast lichamelijke ontwikkeling kan het ook de verstandelijke ontwikkeling van het kind in de weg staan. Dit heeft uiteraard ook weer gevolgen voor de ouders en de rest van het gezin. Het is een vaak onverteld verhaal achter de Nederlandse geboortecijfers.

Hoe kan dit gebeuren?

Helaas zijn er meerdere oorzaken voor een te vroeggeboren baby. 80% treedt willekeurig op, maar bij de overige geboortes van een te vroeggeboren baby komt het vanwege medische redenen. Zo kunnen artsen ingrijpen als de baby niet snel genoeg groeit of niet genoeg zuurstof ontvangt. Hierbij zal de arts overgaan tot het kunstmatig laten bevallen.

Tevens kunnen obesitas, diabetes en schildklieraandoeningen een reden zijn waardoor een baby eerder ter wereld wordt gebracht. In dit soort gevallen gaat de arts dan ook de situatie bekijken of het verstandig is om de baby eruit te halen.

prematuur

Bij het spontaan op gang komen is het moeilijk om te verklaren wat de oorzaak hiervan kan zijn. Dit komt mede door een infectie in de vagina. Dit kan namelijk op haar beurt weer voor zorgen dat de vliezen en de placenta geïrriteerd of zelfs beschadigd raken.

Hierdoor komen stoffen vrij die het prostaglandineprodcutie in werking brengen. Dit leidt vervolgens tot weeën en het breken van de vliezen wat kan leiden tot een vroeggeboorte.

Tevens kan een verkorte baarmoedermond ook een rol spelen bij een prematuur. Dit kan zowel aangeboren als ter gevolg van een operatie zijn. Indien de moeder in het verleden ook een vroeggeboorte heeft gehad kan dit zich in de toekomst ook weer herhalen.

Verder kunnen vroeggeboorten ook op gang worden gebracht door een grote hoeveelheid vruchtwater, ontstekingen, bloedverlies, hoge bloeddruk, een slappe baarmoedermond, afwijkingen van de placenta en het te vroeg breken van de vliezen.

Extra zorg

Een vroeggeboren baby verdient extra zorg. Niet alleen medisch, maar ook in de vorm van prematuur kleding. Bij de babies is bovendien de zuigbehoefte extra sterk aanwezig. Daarom is een goede prematuur speen een must.

Geplaatst in het thema